ErkkiSaarinen

Helsingin strategia ei ota kantaa Itä-Helsingin segregaatioon

  • Itis
    Itis

Mikä on kaupunginhallituksen tahtotila Itä-Helsingin suhteen, entä muiden suurpiirien suhteen? Uudessa kaupunkistrategiassa todetaan, että ”Väestöryhmien välisen ja alueiden välisen eriytymisen hillitseminen on korkealla kaupungin agendalla”. Miksei tätä sitten haluta seurata, miksei kukaan kaupungin johdosta ole esittänyt mitään johtopäätelmiä Itä-Helsingin viime vuosien kehityksestä?

Helsingin yliopiston tutkijoiden Matti Kortteisen ja Mari Vaattovaaran tutkimusjulkaisu marraskuulta 2015 kertoo siitä, kuinka Helsingin sisäinen alueellinen eriytyminen ja huono-osaisuus on kehittynyt ja kasautunut.

Suora lainaus tutkimuksesta: "Itä-Helsingin alueellinen huono-osaisuus tämän ajanjakson aikana on siis paitsi voimistunut myös liittynyt aiempaa tiukemmin vieraskielisen väestön esiintyvyyteen.” Kehitys ei varmasti ole parantunut vuodesta 2015.

Valtuustoaloite helsinkiläisten paremmasta huomioimisesta vuokra-asuntojonoissa

Perussuomalaisten valtuutettu Mika Raatikainen ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 1.2.2017, että helsinkiläisyydestä saisi lisäpisteitä vuokra-asuntojonossa, jotta turvattaisiin helsinkiläisten pienituloisten ja asunnottomien asunnon saanti. Kaupunginhallitus totesi vastauksessaan 7.8, ettei se voi näin menetellä. Kaupunginhallitus perusteli päätöstään ARA-lailla.

Estääkö laki aravavuokra-asunnoista (ARA) helsinkiläisen suosimisen?

Asukasvalinnan tavoitteena on, että aravavuokra-asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.

Asukasvalinnassa etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.  Koska asukasvalintaperusteet on määritelty näin, menevät esimerkiksi oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat  jonojen kärkeen, koska heillä ei ole asuntoa eikä varallisuutta.

Mutta, kunnan tai kuntien tosiasiallisessa määräysvallassa olevien aravavuokra-asuntojen asukasvalinnassa voidaan asunnontarpeen, tulojen ja varallisuuden kannalta kokonaisuutena arvioiden samassa asemassa olevien kesken asettaa etusijalle asunnon sijaintikunnan jäsen (ARA 4b §).

Kysymys kuuluu, eivätkö Helsingin alueella ja Helsingin hallinnoimat ARA-vuokratalot ole kunnan tosiasiallisessa määräysvallassa? Ja koska ne ovat, voisi Helsinki jo nyt asettaa etusijalle asunnon sijaintikunnan jäsenen eli helsinkiläisen.

Valtuusto ei halua seurata Itä-Helsingin segregaation etenemistä

Kun Helsingin kaupunginhallitus kategorisesti toteaa, ettei se voi tehdä sille mitään, että Itä-Helsingistä on tulossa Suomeen oleskeluluvan saaneiden asuinpaikka, menee kaupunginhallitus yli siitä mistä aita on matalin. On haluttu ajatella, että lakipykälät kieltävät helsinkiläisten etujen ja näkökulman painottamisen. Mutta ARA-lain 4 b§ antaa jo nyt liikkumatilaa, jos niin halutaan.

Kortteisen ja Vaattovaaran tutkimustulos huono-osaisuuden leviämisestä on sidoksissa siihen, että maahanmuuttajien (Irak, Syyria, Somalia, Afganistan) työttömyysaste on yli 60% usean vuoden kotouttamisjakson jälkeenkin.

Miksi Helsinki sijoittaa maahanmuuttajat itäisen suurpiirin alueelle? Jos eriytymistä ei haluta, miksei sen estämisen nimessä sovita, että itäinen suurpiiri on täynnä ja uudet maahanmuuttajat saavat vuokra-asunnon muista suurpiireistä? Kortteisen ja Vaattovaaran tutkimuksesta on pari vuotta ja sen jälkeen segregaatio on yhä lisääntynyt, koska kaupunginjohto antaa kehityksen ajautua ilman ohjausta.

Keskiviikkona 27.9 valtuuston kokouksessa Eve Heinäluoma (Sdp) esitti ponnen, jossa esitettiin vuosittaista raportointia segregaatiokehityksen etenemisestä ja kaupungin toimista sen jarruttamiseksi.  Vain demarit ja perussuomalaiset kannattivat tätä järkevää esitystä. Strategiassa asia on vain kauniina korulauseena.

 

Linkki yliopiston tutkimukseen Helsingin huono-osaisuuden leviämisestä ja sen syistä.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129586/YP1506_KortteinenVaattovaara.pdf?sequence=2

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Juha Hämäläinen

Tilanne on sairas Itä-Helsingissä. Kauppakeskuksissa on ajoittain enemmän siirtolaisia kuin kantaväestöä. Terveysasemille ei viitsi edes jonoon mennä vähemmistön edustajana. Liikenteessä näitä tulijoita saa varoa, koska eivät tiedä mikä on ajokaista tai kolmio. Kaduilla rettelöivät nuoret tulokkaat eikä enää kantasuomalaiset.

Vuosaari, Itäkeskus, Myllypuro ja Kontula ovat muuttuneet Tukholman Rinkebyn suuntaan vauhdilla.

Kysyn miksi ei siirtolaisia laiteta Kauniaisiin, Töölöön, kantakaupunkiin kuten Kruunuhakaan, Katajanokalle, Ullanlinnaan, Eiraan tai Punavuoreen. Miksei heitä näe juuri Espoossa. Kustannukset eivät esteenä, koska kunta ja valtio maksaa.

Olin viimeiset työvuoteni usein kehitysmaissa ja huokaisin helpotuksesta päästyäni Suomeen. Nyt nämä hallituksen vitipäät ovat tuoneet kehitysmaat kotini nurkalle.

Toimituksen poiminnat